Politiske saker eldre enn 2020

Politiske saker eldre enn 2020

Vi er i gang med å gå over til ei ny innsynsløysing for politiske saker eldre enn 2020. 

Du vil derfor ikkje finne desse sakene på kommunen si heimeside ei stund framover. Nedanfor finn du ei oversikt over politiske saker i kommunestyret, formannskapet, drift- og arealutvalet og livsløpsutvalet. Om du ønskjer innsyn i politiske saker på listene, må du sende ein førespurnad til post@aukra.kommune.no.

Når innsynsløysinga er aktivert, vil desse sakene på nytt vere tilgjengeleg på kommunen si heimeside. Det er uklart når løysinga vert aktivert. 

Lister over politiske saker

Kan eg søkje i listene?

Det er mogleg å søkje i listene. Det gjer du ved å klikke på lupa i øvste ventre hjørne i PDF-en:

  

 

 

 

 

 

Du vil få opp eit lite søkjefelt, der du kan skrive inn søkjeordet. Du kan bla gjennom søkjetreff ved å bruke knappene forrige og neste.

  

Kontaktinformasjon

Synnøve Jansen
E-post
Mobil 948 32 144
Martina Susanne Böttcher
Konsulent
E-post
Mobil 948 26 442

Opningstider

Kommunehuset
Ekspedisjon: Kl. 10.00 til 14.00

Sentralbord: Kl. 9.00 til 14.30