Er du sjuk eller ufør?

Er du sjuk eller ufør?

Rådgjevande folkerøysting om skriftleg hovudmål i grunnskolen.

Dersom du ikkje kan komme til eit vallokale på grunn av dårleg helse eller av andre grunnar, kan du søkje valstyret i kommunen din om å få stemme heime eller der du held til. Då kjem det nokon frå kommunen heim til deg og tek imot førehandsstemma der.

Ta kontakt med valstyret på tlf. 71 17 15 00 for å avtale tid.

Kontaktinformasjon

Valstyret i Aukra kommune
Telefon 71 17 15 00

Opningstider

Kommunehuset
Kvardagar mellom kl. 08.30 og 15.30

Adresse

Kommunehuset
Kvardagar mellom kl. 08.30 og 15.30