Manntalet

Manntalet

Søknad om innføring i manntalet

Dersom du har budd utanlands i meir enn 10 år, må du søke om innføring i manntalet. Dette kan du gjere samtidig med du stemmer. Det same gjeld om du er norsk statsborgar, men har aldri vore folkeregistrert som busett i Noreg. Søknad finn du på kommunen si heimeside og du sender søknaden til den kommunen du sist var folkeregistrert som busett. Søknaden må innehalde ei erklæring om at du fortsett er norsk statsborgar.

Søknadsskjema for innføring i manntalet (PDF, 81 kB)

Manntalet vert lagt til offentleg ettersyn i juli på følgjande stader:

  • Gossen krins: På biblioteket, Coop Gossen, Bunnpris Aukra og Spar Aukra
  • Julsundet krins: På Julsundet skole og Bunnpris.

Heile manntalet vert lagt ut på kommunehuset. Dersom du finn feil i manntalet, må du ta kontakt med valstyret i kommunen, tlf. 71 17 15 00.

Tal på personar med stemmerett

Stemmekrins Menn Kvinner Totalt
Gossen inkl. Orta 992 1 005 1 997
Julsundet 382 367 749

Kontaktinformasjon

Aukra kommune
Post- og besøksadresse: Nyjordvegen 12, 6480 Aukra
E-post
Telefon 71 17 15 00
Fann du det du leita etter?