Liste over politiske parti

Liste over politiske parti

Frist for å levere listeforslag til kommunane ved kommunestyrevalet er 31. mars kl. 12.00.

Frist for innlevering

Sidan 31. mars er på ein søndag, kan listene vere innlevert til kommunen innan 1. april 2019 kl. 12.00

Informasjon om formalkrav til listeforslag og behandling av listene finn de på valg.no.

Der finn de også lister som de kan bruke til listeforslaget dykkar.

Innleverte listeforslag til kommunestyreval 2019

Følgjande parti har levert inn listeforslag til kommunestyreval 2019. Lista er i alfabetisk rekkefølgje.

Lista vert oppdatert fortløpande.

Fann du det du leita etter?