Kven kan stemme?

Kven kan stemme?

Kven kan stemme ved valet i Noreg?

For å ha stemmerett ved valet i Noreg, må desse krava vere oppfylt:

  • du må vere norsk statsborgar (gjeld ikkje kommunestyre- og fylkestingval*),
  • ha fylt 18 innan utgangen av valåret,
  • ikkje ha mista stemmeretten etter Grunnloven § 53
  • og du må vere, eller har tidlegare vore, folkeregisterført som busett i Noreg.

*Ved kommunestyre- og fylkestingsval er reglane dei same, men med eitt viktig unnatak. Det er ikkje nødvendig å vere norsk statsborgar. Utanlandske statsborgarar kan derfor også stemme ved kommunestyre og fylkestingsval i Noreg dersom dei oppfyller kriteria for stortingsval og har stått innført i folkeregisteret som busett i Noreg dei tre siste åra før valdagen. Statsborgarar frå eit anna nordisk land som har blitt folkeregisterført som busett i Noreg seinast 30. juni i valåret har også stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsval i Noreg.

Det er berre samar som er innførte i sametinget sitt valmanntal som har stemmerett ved sametingsvalet, noko som inneber at denne stemmeretten er avgrensa til dei med samisk tilhøyrsel.

For å kunne stemme, må veljaren vere innført i manntalet i ein kommune på valdagen. Dette gjeld både for norske statsborgarar og utanlandske statsborgarar med stemmerett. 

Kontaktinformasjon

Aaslaug Søreide
Servicesjef
E-post
Telefon 71 17 15 15
Mobil 900 88 578
Martina Susanne Böttcher
Sekretær
E-post
Telefon 71 17 15 16

Opningstider

Kommunehuset
Kvardagar mellom kl. 08.30 og 15.30

Fann du det du leita etter?