Godkjente vallister til kommunestyre- og fylkestingsval 2023

Godkjente vallister til kommunestyre- og fylkestingsval 2023

Valstyret i Aukra har i sitt møte den 2. mai 2023 behandla alle innkomne listeforslag til kommunestyrevalet 2023. Nedanfor finn du dei godkjente vallistene.

Godkjente vallister ved kommunestyrevalet 2023 i Aukra kommune

Frist for å klage

Valstyret i Aukra har i sak PS-12/23 vedteke at frist for å klage på godkjente og forkasta listeforslag ved kommunestyrevalet 2023 i Aukra er onsdag 10. mai 2023.

Korleis kan eg klage?

Du må sende klaga di skriftleg til Valstyret i Aukra, Nyjordvegen 12, 6480 Aukra. Klaga må vere signert og grunngjeven.

Godkjente vallister ved fylkestingsval 2023

Du finn alle godkjente vallister for fylketingsvalet i Møre og Romsdal på Møre og Romsdal fylkeskommune si heimeside.

Sjå vallister til fylkestingsval 2023

Kontakt

Aaslaug Søreide
Servicesjef
E-post
Mobil 90 08 85 78
Martina Susanne Böttcher
Konsulent
E-post
Mobil 94 82 64 42