Kjerringsundet

Kjerringsundet

Vegselskapet «Kjerringsundet AS»

Etter vedtak i kommunestyra i Aukra og Midsund er no vegselskapet «Kjerringsundet AS» etablert. Det er dette vegselskapet som har fått mandat til å planlegge, finansiere og bygge det nye sambandet. Det har vore gjennomført ein anbodskonkurranse om kven som skal utarbeide reguleringsplanarbeidet. Rambøll AS, som også var engasjert i samband med kommunedelplanen for Møreaksen, vann anbodet og er no allereie i gang med reguleringsplanarbeidet. Kontrakta med Rambøll AS inneber at reguleringsplanarbeidet skal vere ferdig ved utgangen av 2015.

Presentasjon av selskapet

Tips ein ven Skriv ut