Aukra kulturhus

Aukra kulturhus

På Falkhytten er bygginga av Aukra kulturhus snart i mål og kulturskolen skal flytte inn i nye lokale i kulturhuset før sommarferien.

Kulturskolen vert stengt i samband med flytting og undervisning for elevar på Gossen utgår ei eller to veker, dato for flyttinga vert annonsert så snart vi veit når det blir. Undervisning for elevar i Julsundet vil gå som normalt under flyttinga. Når flyttinga er gjennomført skal vi begynne med undervisning for elevar i dei nye lokala. 

I Aukra kulturhus vert vi samlokalisert med resten av kultureininga, Aukra frivilligsentral, Aukra folkebibliotek og utlånssentralen BUA. Vaksenopplæringa skal ha undervisningsrom i kulturhuset, det vert ungdomsrom, makerspace, basseng, undervisningsrom, bandrom, kunstrom, aktivitetssal, storsal, aktivitetskjøkken og meir. 

Opninga av Aukra kulturhus

Vi er med å planlegge opninga av Aukra kulturhus, med sjølve opningsdagen som er laurdag 3. september og dei to påfølgjande vekene som skal fyllast med mykje spennande. Det vart annonsert ein open invitasjon der alle som hadde lyst til å bidra til opninga kunne melde seg på, med påmeldingsfrist 31. januar.

Vi inviterer også alle tidligare elevar til å melde seg på med sitt bidrag. I løpet av opningsvekene i september skal Aukra kulturskole ha ei eiga forestilling og vi vil gjerne involvere både nåverande og tidligare elevar. Alle kategoriar er velkommen - musikk, dans, kunst, teater, teknologi og meir! Her er det rom for alle uttrykksformer 🎸

Les meir om opningsvekene og meld på ditt bidrag

I framtidas kulturskole kan alt skje

Nye rom, nye moglegheiter og store forventningar til kva framtidas kulturskole skal innehalde. I det nye huset får vi alle oppleve, meistre og vere saman. Vi får store scener, små scener, bak scena, nye farger på lerretet, digitale verktøy og vi kan skape noko saman med alle dei som vil. Vi lar dans, teater, kunst, teknologi og musikk fylle huset med skaparglede og begeistring. Kulturskolen kjem nær, både naboar som skole, barnehage, helse, pleie og omsorg, og ikkje minst – nær deg. Når huset opnar vil Aukra kulturskole invitere deg inn i nye rom, der innhaldet vert til i møtene mellom folk i alle aldrar. Både lærarar og elevar gler seg stort til å pakke opp instrument, dansesko, kostymer, malepenslar, spotlight og mikrofonar for å skape noko magisk i framtidas kulturskole 🎭 🎬 🎻 🎹 💡🩰 📸 🤸‍♂️ 💻 🎸 🎨 🎺

Aukra kulturskole - Der magiske ting kan skje ⭐️

Kulturskolen held stengt på Gossen i veke 18 grunna flytting

02.05.2022

Kulturskolen startar prøvedrift frå veke 19, med undervisning i Aukra kulturhus

09.05.2022

Opning av Aukra kulturhus

03.09.2022

Sjå bilete frå byggjeprosesessen

Meir informasjon om Aukra kulturhus på Aukra kommune sin nettstad