DISTANSEUNDERVISNING FRAM TIL PÅSKE

Vi håpar alle har det bra i denne spesielle situasjonen vi er oppe i no. Kvardagen vart brått veldig annleis og vi må lage oss nye rutinar for tida framover. Lærarane i kulturskolen har tatt i bruk gode løysningar for alternativ undervisning og fortsett med distanseundervisning i tida framover. 

Ledige stillingar i kulturskolen

Ledige stillingar i kulturskolen

Aukra kulturskole har per i dag 210 elevplassar innan dans, kunst, teater, musikk og teknologi.

Det er ledig 15% stilling som kulturskolelærar med hovudvekt på rytmisk slagverk/trommesett og 20 % som multiteknikar.

Vi har eigne lokale som er lokalisert på øya Gossen med 15 tilsette innafor 6,5 årsverk. Undervisninga foregår på øya Gossen og på fastlandet (Julsundet skole). Kulturskolen samarbeider tett med kommunens frivillige kulturliv og kommunen sitt øvrige tenestetilbod. Kulturskolen er organisert under eining for kultur saman med bibliotek, ungdomsarbeidar, kulturformidlar, folkehelsekoordinator, frivilligsentral, SLT koordinator og LOS. Hausten 2022 vil kulturskolen flytte inn i nye lokale i Aukra kulturhus og basseng.

Her kan du lese heile stillingsutlysninga

 

Klikk for stort bilete