Hovedportal

Liste over politiske parti

Frist for innlevering

Frist for innlevering av listeforslag er 31. mars kl. 12.00. Sidan 31. mars er på ein søndag, kan listene vere innlevert til kommunen innan 1. april 2019 kl. 12.00
Informasjon om formalkrav til listeforslag og behandling av listene finn de på valg.no.

Der finn de også lister som de kan bruke til listeforslaget dykkar.

Godkjente listeforslag til kommunestyreval 2019

Valstyret i Aukra har i sitt møte den 13. mai 2019 i sak 21/19 godkjent følgjande vallister til kommunestyreval 2019. Lista er i alfabetisk rekkefølgje.

I sak 22/19 vart klagefrist for godkjente/forkasta listeforslag satt til 21. mai 2019.