Verdsdagen for psykisk helse 2021

Verdsdagen for psykisk helse 2021

Aukra kommune markerer verdsdagen for psykisk helse den 29. oktober 2021.

Om verdsdagen for psykisk helse 2021

Årets tema er "Følg opp! - Livet under og etter pandemien".

I samarbeid med frivilligsentralen, kulturavdelinga, eining for innvandring og integrering, kulturskolen og frisklivssentralen ønskjer psykisk helse- og rusteneste å markere verdsdagen for psykisk helse. Målet er å auke bevisstheita for psykiske problem omkring i verda og mobilisere til innsats for psykisk helse.

Dato, tid og stad

  • Dato: Fredag 29. oktober 2021
  • Tid: Kl. 11.00
  • Stad: Riksfjord skole

Program for dagen

  • Opning av dagen ved Karoline Midsund, miljøterapeut i psykisk helse- og rusteneste
  • Kulturelt innslag ved Aukra kulturskole
  • Foredrag om depresjon og angst ved Tore Jarl Olsen, spesialsjukepleiar i psykisk helse- og rusteneste
  • Foredrag ved eining for innvandring og integrering

Dialogkafé serverer gratis mat, kaffi og kake.

Bruktbutikken Gnist held ope før og etter programmet.