Vegen mellom Coop og helsesenteret er stengd heile oktober 2021

Vegen mellom Coop og helsesenteret er stengd heile oktober 2021

Vegen mellom Coop og helsesenteret er stengt grunna anleggsarbeid. Han vil vere stengd heile oktober 2021. Vi beklagar ulempene dette medfører for alle som bur og oppheld seg i området.

Ta kontakt med prosjektleiar Jon Gunnar Gjelberg ved spørsmål.

Kontakt Jon Gunnar Gjelberg

I bilete under ser du kor vegen er steng og kva veg du kan kjøre.