Vasslekasje på Julsundet

Vasslekasje på Julsundet

På grunn av vasslekasje på strekninga Eidskrem - Tverlia, kan vatnet vere noko brunt. Ber om at det ikkje vert brukt meir vatn enn naudsynt framover. Kommunen jobbar med saka.

Når problemet er retta, anbefalar vi at de tappar godt ut i ei kaldvasskrane til vatnet er klårt og utan luft ved første uttapping.