Korona

Ønskjer du informasjon om vaksinering? Ta kontakt med legekontoret: 906 92 558.

Gå til temaside om koronaviruset

Varsel om graving i veg

Varsel om graving i veg

Gjeld Elvavegen og Kvernhusvegen.

Som tidlegare varsla, har det foregått graving i området i samband med leveranse av fiber. Opprinneleg planlagt gravetrasé vises som raud linje i kartet nedanfor. På veg oppover Elvavegen, frå Kvernhusvegen, har vi møtt på ein del fjell. Dette fører til at delar av gjenståande trasé vert lagt inn i vegbane (gul linje).  

Måndag 15. februar vil vi starte opptining av gravetrasé (gul linje). Sjølve opptininga vil ta ca. 24 timar. Det vert gjennomført graving dei påfølgnade dagane.  Dette kan føre til trafikale utfordringar, men Istad har fått tillating til at bil kan køyre på gangvegen ut av bustadfeltet (mot Sporsemvegen) mens arbeidet pågår inne i Elvavegen.

Klikk for stort bilete   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med helsing Istad Fiber