Informasjon frå kommunen

Varsel om brunt vatn 7. august

Varsel om brunt vatn 7. august

Vi har i dag fått melding om brunt vatn i fleire område i kommunen. Vi veit per tidspunkt ikkje kor mange eller kva område som er berørt av dette.

Vi ber dei som opplever dette spyle godt ut i ei kaldvasskrane til vatnet er klårt. Aukra kommune har sett i verk tiltak for å spyle ut på nettet og håper dette vil begrense omfanget av brunt vatn på nettet.