Varsel frå Aukra kommune

Varsel frå Aukra kommune

Gjeld vassleidning på strekninga Oterhals - Rindarøy.

Varselet gjeld for søndag 01.11.2020

Grunna pluggkøyring på ny vassleidning på strekninga Oterhals-Rindarøy kan det forekomme at enkelte vil oppleve dårleg vasstrykk eller at dei blir vasslause. Dette på grunn av høgt vassforbruk ved pluggkøyringa.

Pluggkøyringa vil foregå i tidsrommet 15.00 til 18.00 på søndag 01.11.2020. Vi oppmodar alle i områda Rød-Oterhals-Rindarøy og på høge punkt som Smågetoppen, Solem bustadfelt og Nerbøstrand-Nerbøberg om å forberede seg på dårlegare vasstrykk i denne perioden og at dei tappar vatn til eige forbruk for dette tidsrommet.

Det vil bli sendt ut varsel på sms til områda nemt i teksten ovanfor.