Utlegging av eigedomsskatteliste for 2019

Utlegging av eigedomsskatteliste for 2019

Skatteliste for eigedomsskatt i Aukra kommune ligg ute til offentleg ettersyn i 3 veker frå 1. mars 2019. 

Lista er lagt ut ved eigedomsskattekontoret/ekspedisjonen på kommunehuset. 

Eigedomsskatten forfell til betaling i to like store terminar, 15. april og 15. oktober 2019. Klage over utlikna eigedomsskatt må sendast eigedomsskattekontoret innan 11. april 2019. 

Eigedomsskattekontoret kan svare på spørsmål om utlikna eigedomsskatt.  

Fann du det du leita etter?