Utlegging av eigedomsskatteliste for 2019

Utlegging av eigedomsskatteliste for 2019

Skatteliste for eigedomsskatt i Aukra kommune ligg ute til offentleg ettersyn i 3 veker frå 1. mars 2019. 

Lista er lagt ut ved eigedomsskattekontoret/ekspedisjonen på kommunehuset. 

Eigedomsskatten forfell til betaling i to like store terminar, 15. april og 15. oktober 2019. Klage over utlikna eigedomsskatt må sendast eigedomsskattekontoret innan 11. april 2019. 

Eigedomsskattekontoret kan svare på spørsmål om utlikna eigedomsskatt.