Trafikktryggingsplan for Aukra kommune 2019-2022 - offentleg høyring

Trafikktryggingsplan for Aukra kommune 2019-2022 - offentleg høyring

Drift- og arealutvalet vedtok i møte den 23. januar 2019, sak 6/19, å leggje «Trafikktryggingsplan for Aukra kommune 2019-2022» ut til offentleg høyring. Trafikktryggingsplanen vert lagt ut til høyring og offentleg ettersyn i seks (6) veker, i perioden 28.01.2019 – 11.03.2019. Saksdokumenta finn du nedst i artikkelen.

Du finn alle saksdokument på Aukra kommune sin planportal, der du og kan sende inn ditt høyringssvar. Frist for innsending av merknadar til planarbeidet er 11. mars 2019.

Sjå saksdokumenta og send inn høyringssvar

Fann du det du leita etter?