Informasjon frå kommunen

Stengt fylkesveg ved Riksfjordvegen i kveld - varsel om omkøyring

Stengt fylkesveg ved Riksfjordvegen i kveld - varsel om omkøyring

Grunna gravearbeid i kveld, 2. desember frå kl. 22, vert fylkesvegen (Riksfjordvegen) ved innkøyring til Flatvoll stengt ei periode.

Det vert skilta omkøyring via gang- og sykkelveg i denne perioden.