Stemme på valdagen

Stemme på valdagen

Valdagen for kommunestyrevalet og fylkestingvalet er måndag 9. september. Du kan stemme mellom kl. 10.00 og 20.00 i begge vallokala. 

Kvar kan du stemme på valdagen?

På valdagen må du stemme i den kommunen du er manntalsført, det vil seie den kommunen der du var registrert i folkeregisteret som busett per 30. juni i valåret.

På valdagen kan du berre stemme i den kommunen du er folkeregistrert som busett.

I Aukra kommune kan du stemme her:

  • Gossen krins: Gymsal/kinosal ved gamle Riksfjord skole
  • Julsundet krins: Gymsal Julsundet skole

Kven kan stemme?

Les meir om kven som har stemmerett ved kommunestyrevalet.

Valresultatet

kommunen si heimeside og valgresultat.no kan du følgje med på resultatet