Søknad frå Måsøval Fiskeoppdrett AS om løyve til etablering av anlegg i Aukra kommune - offentleg høyring

Søknad frå Måsøval Fiskeoppdrett AS om løyve til etablering av anlegg i Aukra kommune - offentleg høyring

Aukra kommune har mottatt ein søknad om løyve til å etablere anlegg for oppdrett av matfisk (laks og aure) ved Orholmen i Aukra kommune.

Du finn alle saksdokument på Aukra kommune sin planportal, der du og kan sende inn ditt høyringssvar. Frist for innsending av merknadar til søknaden er 08. mars 2019.

Sjå saksdokumenta og send inn høyringssvar