Informasjon frå kommunen

Skolestart Julsundet skole 17. august

Skolestart Julsundet skole 17. august

Informasjon om oppstart

Velkommen til skolestart på Julsundet skole!

 

Med gult corona nivå vil skolen gjere det litt annleis enn før, første skoledag:

  • 1-7 trinn møter klokka 09.00
  • 5-10 trinn møter 08.15

Vi ønsker at elevane på 2-7 og 9-10 går rett inn på klasseromma saman med kontaktlærar.

Det er tradisjon at rektor held velkomsttale, men pga. corvid-19 smitte som blussar opp att vert dette berre ein kort tale til 8. trinn som vert lest opp i kontaktgruppe og går inn, medan 1. trinn får sin tale. Det vert ingen handhelsing på rektor denne dagen. Vi må diverre informere om at føresette på 1. ste trinn ikkje kan vere med inn viss dette ikkje er naudsynt. Når elevane kjem inn vil kontaktlærar gå gjennom smittvernrutinane med elevane.

 

Helsing rektor