Sivilforsvaret testar flyalarmane i Noreg 11. januar

Sivilforsvaret testar flyalarmane i Noreg 11. januar

Onsdag 11. januar klokka 12.00 blir Sivilforsvaret sitt varslingsanlegg i Aukra testa med varselet «Viktig melding - søk informasjon».

Signalet

Signalet blir sendt i tre seriar med eitt minutt opphald mellom seriane. Signalet betyr at du skal søkje informasjon i for eksempel radio, tv, avisar, på myndigheitene sine nettsider og i sosiale medium. 

Flyalarmane

Noreg har 1 250 flyalarmar rundt om i landet, som skal varsle befolkninga ved akutt fare. Varslingsanlegga er stort sett plassert i byar og tettstader, og signala kan høyrast av cirka halvparten av befolkninga. Varslingsanlegga kan bli brukte både i fredstid og i krig.