Sal av tomter på Torhaugmyra aust

Sal av tomter på Torhaugmyra aust

Bustadfeltet er no ferdig opparbeida og 31 einebustadtomter er klare for sal. Du kan tinge tre tomter i prioritert rekkefølge. Feltet for konsentrert utbygging vil bli lagt ut for sal for lovleg etablert føretak seinare.

Meir informasjon om tomtesal og tingingsskjema