Rullering av SFO-vedtekter i Aukra kommune - Høyring

Rullering av SFO-vedtekter i Aukra kommune - Høyring

Aukra kommunestyret har i møte 4. mars 2020 vedteken å rullere Aukra kommune sine SFO-vedtekter.

Høyringsdokument finn du på Aukra kommune sin planportal. Der kan du og sende inn høyringssvar.

Høyring SFO-vedtekter på planportalen