Rullering av kulturminneplan 2020 i Aukra kommune

Rullering av kulturminneplan 2020 i Aukra kommune

Kulturminneplan for Aukra kommune skal rullerast.

Du finn alle saksdokument på Aukra kommune sin planportal, der du òg kan sende inn din merknad.

Høyringsfrist: 15. juni 2020.

Les saksdokument og send inn merknad