Informasjon frå kommunen

Reguleringsplan Tahaugen næringspark - høyring og offentleg ettersyn

Reguleringsplan Tahaugen næringspark - høyring og offentleg ettersyn

Drift- og arealutvalet vedtok i møte den 14. august 2019, sak 34/19, å leggje reguleringsplan Tahaugen næringspark ut til høyring og offentleg ettersyn. Reguleringsplanen vert lagt ut til høyring og offentleg ettersyn i seks veker, i perioden 16.08.2019 - 30.09.2019. Saksdokumenta finn du nedst i artikkelen

Du finn alle saksdokument på Aukra kommune sin planportal, der du og kan sende inn ditt høyringssvar. Frist for innsending av merknader til planarbeidet er 30. september 2019.

Sjå saksdokumenta og sendt inn høyringssvar