Reguleringsplan Riksfjord skole og idrettsanlegg - offentleg høyring

Reguleringsplan Riksfjord skole og idrettsanlegg - offentleg høyring

Drift- og arealutvalet vedtok i møte den 27. mai 2019, sak 19/19, å leggje «Reguleringsplan Riksfjord skole og idrettsanlegg» ut til offentleg høyring. Reguleringsplan Riksfjord skole og idrettsanlegg vert lagt ut til høyring og offentleg ettersyn i ni (9) veker, i perioden 03.06.2019 – 07.08.2019. Saksdokumenta finn du nedst i artikkelen.

Du finn alle saksdokument på Aukra kommune sin planportal, der du og kan sende inn ditt høyringssvar. Frist for innsending av merknadar til planarbeidet er 07. august 2019.

Sjå saksdokumenta og send inn høyringssvar