Reguleringsplan Riksfjord skole og idrettsanlegg - melding om planvedtak

Reguleringsplan Riksfjord skole og idrettsanlegg - melding om planvedtak

I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 har Aukra kommunestyre i møte den 1. oktober 2019, sak 63/19, vedteke reguleringsplan Riksfjord skole og idrettsanlegg.

Planen med vedlegg finn du på Aukra kommune sin planportal.