Reguleringsplan Kjerringsundet - melding om planvedtak

Reguleringsplan Kjerringsundet - melding om planvedtak

I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 har Aukra kommunestyre i møte den 18. juni 2019, sak PS42/19, vedteke detaljplan for ny veg mellom Gossen og Oterøya, Kjerringsundsambandet, planID 201504.

Plana med vedlegg finn du på Aukra kommune sin planportal.