Reguleringsplan Hollingsetervegen - offentleg høyring

Reguleringsplan Hollingsetervegen - offentleg høyring

Drift- og arealutvalet vedtok i møte den 27. mai 2019, sak 20/19, å leggje «Reguleringsplan Hollingsetervegen» ut til offentleg høyring. Reguleringsplan Hollingsetervegen vert lagt ut til høyring og offentleg ettersyn i ni (9) veker, i perioden 03.06.2019 – 07.08.2019. Saksdokumenta finn du nedst i artikkelen.

Du finn alle saksdokument på Aukra kommune sin planportal, der du og kan sende inn ditt høyringssvar. Frist for innsending av merknadar til planarbeidet er 7. august 2019.

Sjå saksdokumenta og sendt inn høyringssvar