Reguleringsplan Hollingsetervegen - melding om planvedtak