Reguleringsplan Hollingsetervegen - melding om oppstart

Reguleringsplan Hollingsetervegen - melding om oppstart

I medhald av plan og bygningslova §§ 12-3 og 12-8, og kommunen sitt delegeringsreglement punkt 18.1, vert det varsla oppstart av arbeid med reguleringsplan for Hollingsetervegen.

Du finn alle saksdokument på Aukra kommune sin planportal, der du og kan sende inn ditt høyringssvar. Frist for innsending av merknadar til planarbeidet er 11. mars 2019.

Sjå saksdokumenta og send inn høyringssvar