Reguleringsplan Halingshaughola - Høyring og offentleg ettersyn

Reguleringsplan Halingshaughola - Høyring og offentleg ettersyn

Drift- og arealutvalet vedtok i møte 10. juni 2020, sak 5/20, å leggje ut reguleringsplan Halingshaughola til høyring og offentleg ettersyn. Høyringsfrist er 24. august 2020.

Du finn alle saksdokument på Aukra kommune sin planportal, der du òg kan sende inn ditt høyringssvar.

Høyringsfrist: 24. august 2020.

Les saksdokumenta og send inn høyringssvar