Informasjon frå kommunen

Reguleringsplan Halingshaughola friluftsområde - melding om oppstart og høyring av planprogram

Reguleringsplan Halingshaughola friluftsområde - melding om oppstart og høyring av planprogram

I medhald av plan og bygningslova §§ 12-3 og 12-8, og kommunen sitt delegeringsreglement punkt 18.1, vert det varsla oppstart av arbeid med reguleringsplan Halingshaughola friluftsområde og høyring av planprogram.

Du finn alle saksdokument på Aukra kommune sin planportal, der du og kan sende inn ditt høyringssvar. Frist for innsending av merknadar til planarbeidet er 13. mars 2019.

Sjå saksdokumenta og send inn høyringssvar