Reguleringsplan Gossen motorsenter - Ny melding om oppstart grunna utvida planområde

Reguleringsplan Gossen motorsenter - Ny melding om oppstart grunna utvida planområde

I medhald av plan- og bygningslova § 12-3 og 12-8, og Aukra kommune sitt delegeringsreglement punkt 18.1, vert det varsla ny oppstart av arbeid med reguleringsplan Gossen motorsenter.

Frist for merknader: 18. oktober 2021

Det vart i utgangspunktet meldt oppstart av planarbeidet den 22.07.2020, men grunna endra behov må det no meldast oppstart på nytt med eit utvida planområde.

Du finn alle saksdokument på Aukra kommune sin planportal, der du òg kan legge inn ditt høyringssvar.

Les saksdokumenta og send inn høyringssvar

Frist for merknader er 18. oktober 2021.