Reguleringsplan Gossen motorsenter - Melding om oppstart

Reguleringsplan Gossen motorsenter - Melding om oppstart

I medhald av plan- og bygningslova § 12-3 og 12-8, og kommunen sitt delegeringsreglement punkt 18.1, varslar Aukra kommune at det blir starta arbeid med reguleringsplan for Gossen motorsenter. Frist for merknader er 26. august 2020.

Du finn alle saksdokument på Aukra kommune sin planportal, der du òg kan sende inn din merknad.

Frist for merknader: 26. august 2020.

Les saksdokumenta og sendt inn din merknad