Redusert opningstid på SFO ved Gossen barne- og ungdomsskole

Redusert opningstid på SFO ved Gossen barne- og ungdomsskole

Grunna høg sjukefråvêr, lite vikarar og inndeling i kohortar, vil SFO ved Gossen barne- og ungdomsskole ha redusert opningstid frå og med måndag 17. januar 2022 og ei tid framover.

Redusert opningstid

  • Opningstid SFO kl. 08.00-15.30
  • Vi sender ny melding når dette blir endra.

Barn der begge foreldre har samfunnskritiske yrker

Foreldre der begge har samfunnskritiske yrker, kan få eit tilbod med ordinær opningstid (07.00-16.30). Søknad med dokumentasjon må då sendast til rektor Heidi Falkhytten.

Send epost til rektor

Gjeld det alle skolar i Aukra kommune?

Nei, det gjeld kun Gossen barne- og ungdomsskole. SFO ved Julsundet skole har ordinær opningstid.