Rådgjevande folkerøysting om målform - Julsundet skolekrins

Rådgjevande folkerøysting om målform - Julsundet skolekrins

Kommunestyret i Aukra kommune vedtok den 1. oktober 2019 at det skal vere rådgjevande folkerøysting om målform i Julsundet skolekrins. Bakgrunnen for at det vert halde rådgjevande folkerøysting er at det har komme eit innbyggjarinitiativ om endring av hovudmål ved Julsundet skole frå nynorsk til bokmål.

Nedanfor kan du lese meir om gjennomføringa av den rådgjenvande folkerøystinga: 

Kven har stemmerett?

Manntalet

Førehandsstemming

Valdagen

Er du sjuk eller ufør?