Privat reguleringsplan Utviding av massetak Nyjord - melding om planvedtak