Informasjon frå kommunen

Privat reguleringsplan Tahaugen - Melding om planvedtak

Privat reguleringsplan Tahaugen - Melding om planvedtak

I medhald av plan og bygningslova § 12-12, har Aukra kommunestyre i møte den 19. desember 2019, sak 116/19, vedteke privat reguleringsplan Tahaugen næringspark.

Planen med vedlegg finn du på Aukra kommune sin planportal.

Privat reguleringsplan Tahaugen med vedlegg