Presentasjon av resultata for Ungdata-undersøkinga 8. og 9. juni 2021

Presentasjon av resultata for Ungdata-undersøkinga 8. og 9. juni 2021

KoRus inviterar foreldre/føresette og andre interesserte til presentasjon av resultata for Ungdata-undersøkinga.

Dato og klokkeslett for presentasjonen

Rune Svenslid frå KoRus held presentasjon på Teams

  • tysdag 8. juni kl. 18.00
  • onsdag 9. juni kl. 20.00

Du kan delta på det tidspunktet som passar best.

Det vil bli sett av tid til refleksjon/drøfting og spørsmål.

Lenkar til Teams-møta på tysdag og onsdag

For å delta på presentasjonen, må du berre trykke på ein av dei to lenkane nedanfor. Vel om du deltek på onsdag eller torsdag.

Delta på Teams-møte på tysdag

Delta på Teams-møte på onsdag