Politiske møte i Aukra kommune vert digitalt

Politiske møte i Aukra kommune vert digitalt

Grunna koronarestriksjonar vert politiske møte i Aukra kommune halde digitalt. 

Du kan følgje kommunestyremøtet 16. desember via kommuneTV. Det er ikkje planlagd fleire politiske møte i år.

Kommunestyremøte på kommuneTV