Plan for overgang frå barnehage til skole og SFO - offentleg høyring

Plan for overgang frå barnehage til skole og SFO - offentleg høyring

Planen er både for tilsette og foreldre som har ei rolle for barna i overgangen frå barnehage til skole.

Frist for merknader er 25. april 2019

Du finn alle saksdokument på Aukra kommune sin planportal, der du og kan sende inn ditt høyringssvar. Frist for innsending av merknader til planarbeidet er 25. april 2019.

Sjå saksdokumenta og send inn høyringssvar