Opningstider kykjekontoret og Tysdagskaffi (kyrkjelydshuset)

Opningstider kykjekontoret og Tysdagskaffi (kyrkjelydshuset)

I perioden frå 24. juni til 19. august vil det vere redusert med bemanning på kyrkjekontoret. 

Kyrkjekontoret

Dersom du ikkje treff folk på kyrkjekontoret, kan du ringe:

  • Sokneprest Kristian Finn Risung: 970 07 990
  • Kyrkjeverge Frank Harald Vestad 906 80 283
  • Kyrkjetenar Geir Ove Tangen 928 04 129
  • Soknerådsleiar Ingunn Hjelmås 979 64 432

E-post: kyrkjekontoret@aukra.kommune.no

Tysdagskaffi

Vår Tysdagskaffi i Kyrkjelydshuset har no sommarstengd frå og med 25. juni og byrjar på att den 6. august