Offentleg høyring - Lokal forskrift for private planar, byggje- og delesaksbehandling, oppmåling og seksjonering for Aukra kommune

Offentleg høyring - Lokal forskrift for private planar, byggje- og delesaksbehandling, oppmåling og seksjonering for Aukra kommune

Aukra kommune legg Lokal forskrift for private planar, byggje- og delesaksbehandling, oppmåling og seksjonering ut til offentleg høyring. Høyringsfrist er 1. august 2021.

Du finn alle saksdokument på Aukra kommune sin planportal, der du òg kan sende inn ditt høyringssvar.

Høyringsfrist: 1. august 2021.

Les saksdokumenta og send inn ditt høyringssvar