Offentleg ettersyn - Val av meddommarar og skjønnsmedlemmar for perioden 2021-2024

Offentleg ettersyn - Val av meddommarar og skjønnsmedlemmar for perioden 2021-2024

Aukra kommunestyre skal velje nye meddommarar og føreslå nye skjønnsmedlemmar for perioden 2021-2024.

Offentleg ettersyn

Etter domstollova § 68 skal liste over kandidatene som stiller til val som meddommar eller skjønnsmedlem ligge ut til offentleg ettersyn i minst to veker. Dersom du har ein innvending til ein av kandidatane, oppfordrar vi deg å gje oss ein tilbakemelding om det.

Kven kan ikkje stille til val?

Frist for innvendingar

Frist for å kome med innvendingar er satt til 1. juni 2020.

Korleis skal eg sende min innvending?

Du kan sende den

  • per epost til post@aukra.kommune.no
  • per brev til Aukra kommune, Nyjordvegen 12, 6480 Aukra

Kandidatane