Nye nasjonale smitteverntiltak

Nye nasjonale smitteverntiltak

Norge er inne i andre smittebølge der viruset spreier seg raskt og alle fylker har smitteutbrot.

Kriseleiinga har i møte torsdag 5.11 gått igjennom dei nye smitteverntiltaka. Inntil ei eventuell stor auke i smittetrykket i Aukra, så er oppmodinga og tiltaka for kommunen sine innbyggarar lik oppmodinga som gjeld for heile landet. Overskrifta her er «Hold dykk heime, ha minst mogleg sosial kontakt». Har du spørsmål om dei øvrige oppmodingane og reglane så finn du desse Regjeringa si nettside. 

Kriseleiing i Aukra kommune vil følgje situasjonen dagleg og legg vekt på å samordne eventuelle tiltak regionalt med nabokommunane.