Melding om stenging av veg Aukraringen mot kryss til Riksfjordvegen

Melding om stenging av veg Aukraringen mot kryss til Riksfjordvegen

OPPDATERT INFORMASJONS: Vegen blir stengt for biltrafikk til og med 12. mars.

I samband med Aukra kommunes prosjekt med nytt avløp og overvatn frå sentrum mot Flatvoll, må kommuneveg KV107 Aukraringen stengast i krysset mot FV530 Riksfjordvegen som vist på bildet i artikkelen. Vegen blir stengt for biltrafikk i perioden 9. mars til og med 12. mars.

Alternativ rute blir da fra FV531 Nyjordvegen og inn på KV1044 Skolevegen.

Ta kontakt med Torstein Engstad 488 84 177 om det er spørsmål.