Melding om feltarbeid - overvåking av fuglebestandar

Melding om feltarbeid - overvåking av fuglebestandar

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) gjennomfører på oppdrag frå Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Norges bondelag, og Norsk bonde- og småbrukarlag overvåking av fuglebestandar i jordbrukslandskapet.

Norsk Ornitologisk Forening utfører registreringsarbeid for NIBIO i slutten av mai og første del av juni 2020. Dette arbeidet vert gjort grytidleg om morgonen, mellom kl. 4.00 og kl. 9.00.

Les meir om kartlegginga i brevet frå NIBIO (PDF, 643 kB)